MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE

Managerul de proiect: Consiliul Local Sălciile
Categoria proiectului: reparaţii
Scopul: Asigurarea accesului neîngrădit al locuitorilor şi agenţilor economici la infrastructura de bază.
Descrierea proiectului: Modernizarea drumurilor comunale. Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală şi în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă modernizarea drumurilor comunale.
Beneficii: fluidizarea circulaţiei, reţea de transport rutier.
Beneficiari: locuitorii comunei Sălciile, participanţii la traficul rutier si potenţialii investitori.
Surse de finantare: Buget local, Buget de stat, împrumuturi, Fonduri europene, Parteneriate
Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare.

REABILITARE. MODERNIZAREA/CONSTRUIREA CĂMINULUI CULTURAL

Managerul de proiect: Consiliul Local Sălciile
Categoria proiectului: reparaţii
Definirea problemei: Căminul Cultural din comuna Sălciile necesită lucrări de reabilitare şi modernizare. Este necesară construirea unui nou cămin cultural.
Scopul: Regenerarea mediului cultural şi a valorilor acestuia.
Descrierea proiectului: Reabilitarea, modernizarea/ construirea căminului cultural din comună. Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală şi în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă reabilitarea, modernizarea/construirea căminului cultural din comună.
Beneficii: revigorarea mediului cultural al comunei si creşterea consumului de cultură în rândul locuitorilor
Beneficiari: locuitorii comunei Sălciile
Surse de finantare: Buget local, Buget de stat, împrumuturi, Fonduri europene, Parteneriate
Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare.

EXTINDEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ

Managerul de proiect: Consiliul Local Sălciile
Categoria proiectului: investiţii
Scopul: Dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului neîngrădit al populaţiei şi agenţilor economici la această infrastructură.
Descrierea proiectului: Extinderea reţelei de alimentare cu apă. Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală şi în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă.
Beneficii: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comune; reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei; atragerea de investitori
Beneficiari: locuitorii comunei Sălciile; agenţii economici din zonă; potenţialii investitori.
Surse de finantare: Buget local, Buget de stat, împrumuturi, Fonduri structurale, Parteneriate,
Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare.

REALIZAREA REŢELEI DE CANALIZARE

Managerul de proiect: Consiliul Local Sălciile
Categoria proiectului: investiţii
Scopul: Dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului neîngrădit al populaţiei şi consumatorilor economici la această infrastructură.
Descrierea proiectului: Realizarea reţelei de canalizare, pentru a deservi cetăţenii comunei.Proiectul este prin ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală şi în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă realizarea reţelei de canalizare.
Beneficii: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei; reducerea poluării; reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei; atragerea de investitori; dezvoltarea de locuri de muncă.
Beneficiari: locuitorii comunei Sălciile; participanţii la traficul rutier; potenţialii investitori.
Surse de finantare: Buget local, Buget de stat, împrumuturi, Fonduri europene, Parteneriate, Alte surse
Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare

REALIZAREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Managerul de proiect: Consiliul Judeţean Prahova
Categoria proiectului: investiţii
Scopul: Aducţiunea gazelor naturale este necesară pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii sociale şi economice.
Descrierea proiectului: Realizarea reţelei de alimenare cu gaze naturale pentru a deservi cetăţenii comunei. Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală şi în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă introducerea de gaze naturale în comună.
Beneficii: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei; reducerea poluării; atragerea investitorilor;
Beneficiari: locuitorii comunei Sălciile; agenţii economici din zonă; potenţialii investitori.
Surse de finantare: Buget local, Buget de stat, împrumuturi, Fonduri europene, Parteneriate, Alte surse
Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare

REALIZAREA STAŢIEI DE EPURARE SI TRATARE A APELOR UZATE

Managerul de proiect: Consiliul Local Sălciile
Categoria proiectului: investiţii
Scopul: Dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului neîngrădit al populaţiei şi agenţilor economici ia aceasă infrastructură de baza
Descrierea proiectului: Realizarea staţiei de epurare şi tratare a apelor reziduale, pentru a deservi cetăţenii comunei.Proiectul este prin ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală şi în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă realizarea staţiei de epurare.
Beneficii: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei; reducerea poluării; reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei; atragerea investitorilor; dezvoltarea de locuri de muncă.
Beneficiari: locuitorii comunei Sălciile; agenţii economici din zonă; potenţialii investitori,
Surse de finantare: Buget local, Buget de stat, împrumuturi, Fonduri europene, Parteneriate, Alte surse
Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare

LUCRĂRI DE REGULARIZARE A ALBIEI „VALEA TOLII“ SI APĂRĂRI DE MALURI PENTRU PREVENIREA Şl REDUCEREA CONSECINŢELOR DISTRUCTIVE ALE INUNDAŢIILOR

Managerul de proiect: Consiliul Local Sălciile
Categoria proiectului: investiţii
Scopul: Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale.
Descrierea proiectului: Realizarea de lucrări de regularizare a albiei lacurilor care traversează comuna. Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală şi în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă realizarea lucrărilor de regularizare a malurilor lacurilor.
Beneficii: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei; reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei; atragerea investitorilor; dezvoltarea de locuri de muncă.
Beneficiari: locuitorii comunei Sălciile; agenţii economici din zonă; potenţialii investitori.
Surse de finantare: Buget local, Buget de stat, împrumuturi, Fonduri europene, Parteneriate, Alte surse
Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare

REABILITAREA SCOLIRLOR SI A GRĂDINIŢEI

Managerul de proiect: Consiliul Local Sălciile
Categoria proiectului: reparaţii
Scopul: Regenerarea mediului rural şi a valorilor acestuia prin sprijinirea noii generaţii de a invăţa în condiţii moderne.
Descrierea proiectului: Prin reabilitarea şcolilor şi a grădiniţei se urmăreşte atingerea standardelor europene şi deservirea la cote maxime a şcolarilor şi preşcolarilor care studiază în comună. Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală şi în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă reabilitarea şcolilor şi a grădiniţelor.
Beneficii: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei; creşterea competenţelor profesionale în rândul tinerilor. Beneficiari: şcolarii şi preşcolarii din comuna Sălciile.
Surse de finantare: Buget local, Buget de stat, împrumuturi, Fonduri europene, Parteneriate, Alte surse
Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare

CONSTRUIRE CĂMIN BĂTRÂNI

Managerul de proiect: Consiliul Local Sălciile
Categoria proiectului: investiţii
Scopul: Regenerarea mediului rural şi a valorilor acestuia, prin sprijinirea bătrânilor de a trăi în condiţii moderne.
Descrierea proiectului: Prin construirea căminului de bătrâni se urmăreşte atingerea standardelor europene şi deservirea la cote maxime a bătrânilor din comuna Sălciile. Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală şi în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă construirea unui cămin de bătrâni.
Beneficii: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei;
Beneficiari: bătrânii din comuna Sălciile;
Surse de finantare: Buget local, Buget de stat, împrumuturi, Fonduri europene, Parteneriate, Alte surse
Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVĂ. A SPAŢIULUI DE DEPOZITARE TEMPORARA SI TRANSPORTUL DEŞEURILOR

Managerul de proiect: Consiliul Local Sălciile
Categoria proiectului: investiţii
Scopul: Eliminarea materialelor periculoase/toxice din volumul deşeurilor şi reducrea poluării din mediul ambiant.
Descrierea proiectului: Organizarea sistemului de colectare selectivă care va contribui la protecţia mediului înconjurător. Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă organizarea sistemului de organizare selectivă, a spaţiului de depozitare temporară şi transportul deşeurilor.
Beneficii: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei; reducerea poluării; reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei; atragerea investitorilor; crearea de noi locuri de muncă.
Beneficiari: locuitorii comunei Sălciile; agenţii economici din zonă; potenţialii investitori.
Surse de finantare: Buget local, Buget de stat, împrumuturi, Fonduri europene, Parteneriate, Alte surse
Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare.

CONSTRUIREA SI DOTAREA CORESPUNZĂTOAREA A DISPENSARULUI UMAN

Managerul de proiect: Consiliul Local Sălciile
Categoria proiectului: reparaţii
Scopul: Asigurarea accesului neîngrădit al locuitorilor, turiştilor şi persoanelor care tranzitează comuna la infrastructura de bază şi asigurarea sănătăţii şi securităţii. Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării eficiente a actului medical.
Descrierea proiectului: Construirea şi dotarea corespunzătoare a dispensarului uman în comună. Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă construirea şi dotarea corepunzătoare a dispensarului uman.
Beneficii: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei; revigorarea mediului sanitar; dezvoltarea de locuri de muncă; atragerea investitorilor.
Beneficiari: locuitorii comunei Sălciile; agenţii economici din zonă; potenţialii investitori.
Surse de finantare: Buget local, Buget de stat, împrumuturi, Fonduri europene, Parteneriate, Alte surse
Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare

CONSTRUIRE AMENAJARE PISCICOLĂ

Managerul de proiect: Consiliul Local Sălciile
Categoria proiectului: investiţii
Scopul: Asigurarea unui loc de agrement precum şi demararea unei activităţi economice prin valorificarea potenţialului luciu de apă.
Descrierea proiectului: Lucrarea va contribui indirect la creşterea nivelului de trai al populaţiei prin valorificarea potenţialului luciu de apă. Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă realizarea amenajării piscicole.
Beneficii: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei; investiţii noi în dezvoltarea comunei; atragerea investitorilor;
Beneficiari: locuitorii comunei Sălciile; agenţii economici din zonă; potenţialii investitori.
Surse de finantare: Buget local, Buget de stat, împrumuturi, Fonduri europene, Parteneriate, Alte surse
Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare

MONTAREA UNUI TRANSFORMATOR ELECTRIC PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA PARAMETRILOR CURENTULUI ELECTRIC DIN COMUNA Şl EXTINDEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Managerul de proiect: Consiliul Local Sălciile
Categoria proiectului: investiţii
Scopul: Asigurarea accesului neîngrădit al populaţiei la infrastructura de bază.
Descrierea proiectului: Se va monta un transformator electric în comună şi se va extinde reţeaua de alimentare cu curent electric în cartiere noi. Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă montarea transformatorului electric şi extinderea reţelei electrice în cartierele noi.
Beneficii: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei; investiţii noi în dezvoltarea comunei; securitatea populaţiei;
Beneficiari: locuitorii comunei Sălciile; agenţii economici din zonă; potenţialii investitori.
Surse de finantare: Buget local, Buget de stat, împrumuturi, Fonduri europene, Parteneriate, Alte surse
Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare

DOTĂRI PENTRU INTERVENŢII ÎN CAZ DE SITUAŢII DE URGENTĂ

Managerul de proiect: Consiliul Local Sălciile
Categoria proiectului: investiţii
Scopul: Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale.
Descrierea proiectului: Dotarea primăriei cu utilaje pentru intervenţii în situaţii de urgenţă sau alte necesităţi. Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă achiziţionarea utilajelor.
Beneficii: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei; reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei; atragerea investitorilor; crearea de noi locuri de muncă.
Beneficiari: – locuitorii comunei Sălciile; agenţii economici din zonă; potenţialii investitori.
Surse de finantare: Buget local, Buget de stat, împrumuturi, Fonduri europene, Parteneriate, Alte surse
Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare

DOTĂRI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE (COPIATOARE. CALCULATOARE. ETC.)

Managerul de proiect: Consiliul Local Sălciile
Categoria proiectului: investiţii
Scopul: Dotarea administraţiei publice locale cu aparatură specială în conformitae cu normele europene.
Descrierea proiectului: Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă dotarea administraţiei publice locale cu aparatură electronică.
Beneficii: îmbunătăţirea condiţiilor de lucru ale personalului din primărie;
Beneficiari: personalul angajat, populaţia şi agenţii economici care apelează la serviciile administraţiei publice.
Surse de finantare: Buget local, Buget de stat, împrumuturi, Fonduri europene, Parteneriate, Alte surse
Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare

ÎMPĂDURIREA UNEI SUPRAFEŢE DE CCA 50 HA TEREN

Managerul de proiect: Consiliul Local Sălciile
Categoria proiectului: investiţii
Scopul: Asigurarea unui mediu sănătos pentru locuitorii comunei.
Descrierea proiectului: Reabilitarea reţelei existente de perdele de protecţie în scopul atragerii precipitaţiilor, zona fiind foarte secetoasă în ultimii ani.
Beneficii: asigurarea unui mediu nepoluat şi sănătos; îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor.
Beneficiari: locuitorii comunei Sălciile;
Surse de finantare: Buget local, Buget de stat, împrumuturi, Fonduri europene, Parteneriate, Alte surse
Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare

AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI CENTRU DE JOACĂ SI RECREERE PENTRU COPIII COMUNEI

Managerul de proiect: Consiliul Local Sălciile
Categoria proiectului: investiţii
Scopul: regenerarea mediului rural şi a valorilor acestuia, prin sprijinirea noii generaţii şi asigurarea condiţiilor de recreere.
Descrierea proiectului: Amenajarea şi dotarea unui centru de joacă şi recreere pentru copiii comunei. Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă amenajarea şi dotarea unui centru dejoacă şi recreere pentru copiii comunei.
Beneficii: asigurarea unui mediu de joacă şi recreere adecvat şi care conferă siguranţa şi protecţia copiilor.
Beneficiari: copiii comunei Sălciile.
Surse de finantare: Buget local, Buget de stat, împrumuturi, Fonduri europene, Parteneriate, Alte surse
Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare

LUCRĂRI DE EXTINDERE, CONSOLIDARE Şl REABILITARE A SEDIULUI PRIMĂRIEI

Managerul de proiect: Consiliul Local Sălciile
Categoria proiectului: reparaţii
Scopul: Asigurarea accesului neîngrădit al locuitorilor, turiştilor şi consumatorilor economici la infrastructura de bază şi asigurarea condiţiilor de lucru la standarde europene a salariaţilor primăriei.
Descrierea proiectului: Lucrari de extindere, consolidare şi reabilitare a sediului primăriei. Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă realizarea lucrărilor de extindere, consolidare şi reabilitare a sediului primăriei.
Beneficii: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei; revigorarea mediului cultural al comunei; crearea de noi locuri de muncă.
Beneficiari: locuitorii comunei Sălciile; salariaţii primăriei; agenţii economici in zonă; potenţialii investitori.
Surse de finantare: Buget local, Buget de stat, împrumuturi, Fonduri europene, Parteneriate, Alte surse
Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare

CONSTRUIRE SERE DE LEGUME Şl FLORI

Managerul de proiect: Consiliul Local Sălciile
Categoria proiectului: investiţii
Scopul: Regenerarea mediului rural şi a valorilor acestuia, prin continuarea tradiţiei în zona legumicolă.
Descrierea proiectului: Prin construirea unor sere de legume şi flori se urmăreşte atingerea standardelor europene şi deservirea la cote maxime a locuitorilor comunei. Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă construirea unor sere de legume şi flori.
Beneficii: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei; creşterea competenţelor profesionale în rândul tinerilor. Beneficiari: locuitorii comunei Sălciile;
Surse de finantare: Buget local, Buget de stat, împrumuturi, Fonduri europene, Parteneriate, Alte surse
Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare

REABILITAREA / CONSTRUIREA BISERICILOR DIN COMUNĂ

Managerul de proiect: Consiliul Local Sălciile
Categoria proiectului: reparaţii
Scopul: Regenerarea mediului cultural şi a valorilor acestuia.
Descrierea proiectului: Reabilitarea/construirea bisericilor din comună. Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă reabilitarea/construirea bisericilor în comună.
Beneficii: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei; revigorarea mediului spiritual al comunei;
Beneficiari: locuitorii comunei Sălciile;
Surse de finantare: Buget local, Buget de stat, împrumuturi, Fonduri europene, Parteneriate, Alte surse
Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare

AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA SĂLCIILE

Managerul de proiect: Consiliul Local Sălciile
Categoria proiectului: investiţii
Scopul: Regenerarea mediului rural şi a valorilor acestuia, prin sprijinirea noii generaţii de a învăţa în condiţii moderne.
Descrierea proiectului: Amenajarea unei baze sportive în comună. Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă amenajarea unei baze sportive în comună.
Beneficii: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei; creşterea competenţelor profesionale în rândul tinerilor. Beneficiari: locuitorii comunei Sălciile; agenţii economici din zonă; potenţialii investitori.
Surse de finantare: Buget local, Buget de stat, împrumuturi, Fonduri europene, Parteneriate, Alte surse
Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare

CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN CADRUL ŞCOLILOR

Managerul de proiect: Consiliul Local Sălciile
Categoria proiectului: investiţii
Scopul: Regenerarea mediului rural şi a valorilor acestuia, prin sprijinirea noii generaţii de a învăţa în condiţii moderne.
Descrierea proiectului: Amenajarea unei săli de sport în cadrul şcolilor.Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă construirea unei săli de sport în cadrul şcolilor.
Beneficii: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei; creşterea competenţelor profesionale în rândul tinerilor.
Beneficiari: şcolarii comunei Sălciile.
Surse de finantare: Buget local, Buget de stat, împrumuturi, Fonduri europene, Parteneriate, Alte surse
Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare

CONSTRUIRE SALON FESTIVITĂŢI

Managerul de proiect: Consiliul Local Sălciile
Categoria proiectului: reparaţii
Scopul: Regenerarea mediului cultural şi a valorilor acestuia.
Descrierea proiectului: Construirea unui salon pentru festivităţi.Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă construirea unui salon pentru festivităţi.
Beneficii: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei; revigorarea mediului cultural al comunei; creşterea consumului de cultură în rândul locuitorilor comunei.
Beneficiari: locuitorii comunei Sălciile; potenţialii investitori.
Surse de finantare: Buget local, Buget de stat, împrumuturi, Fonduri europene, Parteneriate, Alte surse
Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare