FIȘA LOCALITĂȚII SĂLCIILE

 

1. Date de identificare

 • Adresa primăriei: Com. Sălciile, nr. 297, jud. Prahova
 • Cod poștal: 107510
 • Contact (tel.fax): Tel. 0244444000, fax 0244444120, E-mail: salciile@prefecturaprahova.ro, primariasalciile@judetulprahova.ro
 • Website: https://salciile.informare.ro
 • Primar: Nistor Stan
 • Viceprimar: Nedea Gheorghe
 • Persoana de contact (pentru relații publice): Ghiță Liliana

2. Sate componente: Comuna Sălciile, sat Sălciile

3. Date statistice:

 • populație: 1976
 • nr.. gospodării: 1228
 • nr. total agenți economici: 30
 • principalii agenți economici și profilul lor de activitate: SC IONEL NEGOIŢĂ SRL (agricultură), SC AGROMCOS SRL (agricultură), SC LIVPROD AGRO SRL (agricultură), SC LEMCOST SERV SRL (agricultură), SC CORSARGASS SRL (producţia gazelor), SC FISHPLAN SRL (piscicultură), SC VALEA ŢOLII SRL (piscicultură), SC KADONIAGROUP SRL (piscicultură), SC VISPRINT SRL (piscicultura), SC NELPLAN SRL (panificaţie)

4. Infrastructura educaţională:

 • 1 Şcoală Generală, nr. total elevi 136
 • 1 Grădiniţă, nr. total preşcolari 44

5. Infrastructura de sănătate:

 • 1 Cabinet medical individual

6. Infrastructura rutieră:

Lungimea totală a drumurilor săteşti 20 km, din care:

 • modernizate (asfaltate) 16 km
 • nemodernizate (pietruite/de pământ) 4 km

7. Infrastructura de utilităţi:

 • Alimentare cu apă în sistem centralizat. Operatorul: SC HIDRO PRAHOVA SA. Lungimea reţelei de distribuţie: 10,50 km. Numărul gospodăriilor racordate la reţea: 500
 • Canalizare: NU AVEM REŢEA DE CANALIZARE
 • Alimentare cu gaze naturale: NU AVEM REŢEA DE GAZE NATURALE
 • Salubrizare. Operatorul: SC VODNA ECOSAL SRL DRĂGĂNEŞTI
 • Iluminatul public. Operatorul: ELECTRICA URLAŢI

8. Infrastructură turistică de cazare:

 • nr. hoteluri: –
 • nr. moteluri: –
 • nr. pensiuni turistice: –

9. Obiective culturale, istorice, turistice (scurtă descriere):

 •  “Crucea de Pomenire” din piatră, comuna Sălciile, nr. casă 639
 • “Movila Gemenea”, situată în extravilanul comunei Sălciile

10. Asocieri cu alte unităţi administrativ-teritoriale din judeţ sau ţară

 • Consiliul Judeţean Prahova
 • înfrăţiri cu localităţi din alte ţări: NU AVEM

 

 

Primar,

Nistor Stan