4 mai

LEGE nr.215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale Textul actului publicat în M.Of. nr. 204/23 apr. 2001 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1 Regimul general al autonomiei locale Art. 1. – Prezenta lege reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale. […]